Jasper Cornelisz van der Hargh + Trijntgen Arentsdr Uytendoorn