Cornelis Jacobse sGravenmade + Jannetje Dirckx van Dort

No children
Birth:
Death:
Birth:
Death:

Facts and events

Marriage settlement
Text:

163 huwelijksvoorwaarden 15-apr-1700
Datering: 15-apr-1700
Aktesoort: huwelijksvoorwaarden
Aktenummer: 163
Bladzijden: 765 t/m 771
Notaris: Gerrit Post
Akteplaats: Delfshaven
Standplaats: Delfshaven
Inhoud:

Cornelis Jacobsz 's Gravemade, weduwnaar van Maertie Pietersdr van Geest te Schoonderloo, bruidegom en Jannetie van Dort weduwe van Steve Jacobsz Morel gewoond hebbende te Rotterdam en nu in Schoonderloo bruid, sluiten een akte van huwelijksvoorwaarden.
De bruidegom koopt de kinderen vanwege hun moederlijk erfdeel uit en de bruid heeft vorderingen op Catrine van Oostenburgh en Magtelt van Grol.
Tot onderstand van hun huwelijk brengen zij hun goederen in, maar er zal geen gemeenschap van goederen bestaan.
Verder bevat de akte een inventaris van de ingebrachte gelden en goederen.
De bruidegom tekent als Cornelis Yacopse van Schrafmade.
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)
Inventarisnummer: 3863

Civil marriage
Religion: Stadstrouw
Text:

Datum ondertrouw: 17-04-1700
Bron of gezindte: Stadstrouw
Inschrijvingsjaar: 1700
Bruidegom: Cornelis Jacobse Sgravenmade
Bruid: Jannettie van Dorst
vorige echtgenote: Maartien Pieterzen
vorige echtgenoot: Steven Jacobs Morel
Akteplaats: Rotterdam
Opmerkingen: Zie origin: acte in margine. 3 Huw: Procl: 2 Mei 1
Toegangsnummer: 1-01
Inventarisnummer: 1060