Arent Amen van den Berg + Neeltje Arents van Velsen

Facts and events

Marriage banns
Note: Arent Amen van den Berg j.m. wonende Zouteveen, geboren onder Hof van Delft X Neeltje

Arent Amen van den Berg j.m. wonende Zouteveen, geboren onder Hof van Delft X Neeltje
Arents van Velsen weduwe van Cornelis Arentse Stam van Leeuwen, wonende aan de
Harreweg in Kethel.
Potloodschrift: April 1692.
Arent Amen van den Bergh j.m. geboren onder Hof van Delft wonende Z outeveen X Nelletje Arents van Velsen weduwe wonende aan de Harreweg in Kethel.
Actum 27-04-1692.

De schout van Hof van Delft attesteert dat Arent Amen van den Bergh j.m. uit Papsou X Nelletje Arentsdr van Velsen weduwe van Cornelis Ariensz. van Leeuwen aan de Harreweg, hun 3 huwelijkse proclamaties gehad hebben. Zij krijgen toestemming om te trouwen.
Actum 01-05-1692.

Arent Amen van den Berg j.m. van Hof van Delft X Neltien Arens van Velsen weduwe Cornelis Arentse Stam van Leeuwen uit Kethel.
Laatste gebod 11-05-1692.