Jan Gerrits van den IJssel + Magdalena Versijden ('t Hart)