Beernt Wouters van Heerde + Geertken Egberts Blomhert

Facts and events

Marriage
Source: Hogenda
Text:

Ondertrouw 26 Februarij 1641, bruidegom Beernt Woutersen, Jongman van Utrecht, soldaet onder de compagnie van Capt. Peter de Swart, bruid Geertken Egberts, Jon. Dochter van Haeften. Extract hiervan gegeven aan Grietjen Snellaertsden 15 december 1748. G.t. H. Luijmes.