Adriaen Adrianensz. op 't Duijfhuijs + Trijntje Maertendr.