Ardt Henricx Martens Swinckels (op 't Swijnkel) + Oijken Bartholomeeusen Tijbos