Claas Cornelisz van Leeuwen + Leuntje Cornelisdr Roosenburgh