Arnoldus Dielis Huijgens + Cornelia Jansen Luijten

5 children
16841734
Baptism: July 28, 1684 19 Oudenbosch, Nederland
Death: August 4, 1734Oudenbosch, Nederland
1686
Baptism: February 9, 1686 21 Oudenbosch, Nederland
Death:
1689
Baptism: July 23, 1689 24 Oudenbosch, Nederland
Death:
1690
Baptism: November 3, 1690 25 Oudenbosch, Nederland
Death:
16931717
Baptism: September 23, 1693 28 Oudenbosch, Nederland
Death:
1695
Birth: Turnhout, België
Death: before March 26, 1695

Facts and events

Religious marriage
Religion: Rooms Katholiek
Text:

Register: Hoeven, RK Trouwen 1674-1705 (deel 3)
Datum trouw: 12-12-1683
Datum ondertrouw: 28-11-1683
Bruidegom: Arnoldus Huijgens
Bruid: Cornelia Jansen Luijten

Civil marriage
Religion: Schepenbank
Note: Hebben Schepenen van de Hoeven, naergenoemt, in wettigen ondertrouw opgenomen

Hebben Schepenen van de Hoeven, naergenoemt, in wettigen ondertrouw opgenomen
Aernout Dielis Huijgens, jongman, van geboorte van Thuernout, laetst gewoont hebbende tot Zevenbergen ende tegenwoordigh in den Oudenbosch soo hij verclaert met Cornelia Jan Luijten, jonge dogter van geboorte ende woonagtigh onder den voorschreven dorpe van Hoeven.
Actum Hoeven voorschreven, den 27e November 1683 bij en ter presentie van Anthonij Janssen Pruijmboom met Marijnis van Rovens, schepenen ende mij secretaris.
Verclaert dese drij sondaeghse proclamatien agter en ander volgende te hebben gepubliceert voor mijn vader Joris van Ravensberghe daermee het selve gewoonlijck doet sonder eenige verhinderingen waervan de laetste is gedaen op den 11e December 1683. Actum ut supra (als boven).
De selven persoonen sijn den 12e December 1683 in den dorpe van den Hoeven getrouwt.